Att möta och bemöta PERSONER MED FUNKTONSNEDSÄTTNING, Föreläsning med BIKUPA

ANNA HALLGREN, socionom och sexualpedagog

27 oktober
Tid: kl 13.00-14.30
plats: zoom

Anna Hallgren Hon har lång yrkeserfarenhet kring olika funktionsnedsättningar. Anna har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare, skolkurator inom särskola och grundskola med specialinriktning gentemot elever och unga med NPF och AST diagnoser. Arbetat på kollo för rörelsehindrade barn och ungdomar. Anna lever själv med ett rörelsehinder och är mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder. Anna driver idag AH Utbildning. 


I denna föreläsning läggs focus på hur vi tänker kring bemötande i yrket, samt vilka olika funktionsnedsättningar och diagnoser man kan stöta på i sin yrkesroll. 
Finns det någon given mall som gäller för alla? Vilka olika funktionsnedsättningar finns och vad kan de innebära?
Anna kommer att förutom prata om bemötande även ta upp etik, moral och förhållningssätt samt fördomar gällande funktionsnedsättningar som man kan bära på.

  • Vad är bemötande? 
  • Hur ser man som yrkesverksam på bemötande? 
  • Vilka diagnoser och funktionsnedsättningar möter man i sitt yrke? 
  • Hur bemöter och möter man personer med de diagnoser/funktionsnedsättningar som de lever med?
  • Hur tror vi någon vill bli bemött utifrån dess livssituation? 
  • Diagnoskunskap.

Anmälan:

Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta Karolina Witt, projektledare Arvsfondsprojektet Kulturfrämjandet.
info@kulturframjandet.se
Tel 035-202 02 72

I samarbete med Allmänna Arvsfonden, Kulturfrämjandet, Studiefrämjandet Halland och Region Halland.

Publicerad av